انیمه سریالی آئوشی Aoashi 2022 «دوبله فارسی»
نامه پذیرش در اهیمه به آشیتو می رسد. آشیتو و دوستانش از این خبر بسیار خوشحال می شوند، اما نوریکو، مادر آشیتو، با احساساتی متفاوت به موضوع نگاه می کند. هانا به آشیتو می‌گوید که با نوریکو صمیمی باشد، اما او هرگز تا روز خروجش این فرصت را نمی‌یابد.

مشاهده و دانلود

#آئوشی #فصل #قسمت #منظره #نارنجی