هیوگا و والت، مسابقه ای در برابر لویی و ویلی در پیش دارند. هیکارو از اینکه موفق نشده به مرحله نهایی راه پیدا کند، ناراحت و سرخورده است و…

مشاهده و دانلود

#فرفره #انفجاری #فصل #قسمت #۲۷ #به #پیش #زوم #زوم