در مبارزه چهارم سایلس و دانته به مصاف ایگه و لانا می روند. نتیجه این مسابقه برای دانته و هیکارو بسیار تعیین کننده و حیاتی است و…

مشاهده و دانلود

#فرفره #انفجاری #فصل #قسمت #۲۶ #دانته #در #مقابل #ایگه