یک نفر غیرمنتظره اینجاست تا در میانه مسابقه به ریمون ملحق شود – آفرودی. رقیب ریمون آمده است تا به آنها ملحق شود و در کنار آنها مبارزه کند. اما اعضای قدیمی ریمون به جز گوئنجی، کیدو و اندو به این بازیکن اعتماد ندارند.

مشاهده و دانلود

#تیم #فوتبال #آذرخش #فصل #قسمت #۲۸ #قوی #ترین #کمک #آفرودی