گام جدید تهران و پکن برای نهایی کردن قرار 25 ساله

0%DA%AF%D8%A7%D9%85+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D9%BE%DA%A9%D9%86+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1+25+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87

کارشناسان معتقدند با توجه به رویکرد دولت سیزدهم که نشان داده ایران منحصر و متکی به غرب و آمریکا نیست، رییسی در سفر خود به چین بتواند گره سرمایه‌گذاری را باز کند، گره هایی سخت اما شدنی.Source link
منبع برنا نیوز
#گام #جدید #تهران #پکن #برای #نهایی #کردن #قرار #ساله