ببینید / مشاهده یک کوسه در پلاژ آقایان در سواحل کیش! + فیلم شوک آور