ببینید/  حرکت عجیب زندانیان در زندان؛ تبدیل حیاط به استخر! + فیلم