حوادث تهران

قتل پیرزن تنها در ده ونک

0

به گزارش رکنا، متهم که مردی جوان است بعد از قتل ، سر مقتول را در باغچه خانه دفن کرد. اولین برگه قتل زن تنها وقتی...