قانون

مسکو

عضویت روسیه در FATF تعلیق شد

0

۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۰۹:۲۱:۰۸ | | کد خبر: ۱۴۴۰۸۷۶ ارسال به دیگران | پرینت یک نهاد سیاستگذار جهانی(FATF) که با پولشویی و تامین مالی تروریسم مبارزه می کند،...